Ay qız kimin qızısan?

Yanvar 8, 2007 at 2:56 səhər (Oxumaq Sözləri)

Ay qız kimin qızısan?

Almadan qırmızısan

Anan səni bəsləmiş

Bəxtimin ulduzusan

Aç xurcunu, al bıçağı

Kəs almanı, ver yara

Dilim, dilim, dilim, dilim

 

Ay qız belin incədir

Dodaqların qönçədir

Mən ki səni sevmişəm

Ürəyim dalıncadır

Aç xurcunu, al bıçağı

Kəs almanı, ver yara

Dilim, dilim, dilim, dilim

 

Ay qız, dodağın büzmə

Büzüb qəlbimi üzmə

Mən ki sənə sevmişəm

Ürəyimi gəl üzmə

Aç xurcunu, al bıçağı

Kəs almanı, ver yara

Dilim, dilim, dilim, dilim

Advertisements

Daimi bağlantı Şərh yaz

Ala Göz

Yanvar 8, 2007 at 2:55 səhər (Oxumaq Sözləri)

Sənin gətirdiyin bir dəstə çiçək

Saralıb solubdur, ata bilmirəm

Gecəli gündüzü bu həsrət ürək

Elə kövrəlir ki yata bilmirəm

Doğrusu, yorubdur məni bu halım

Dərdlərin əlindən bəs harada qalım

Elə bir qanadlı quşdur xəyalim

Əl edib mən onu tuta bilmirəm 

Deyilər yollarda vüsal görünür

O kimin eşqinlə elə sovulub

Mənim uçun küləyə şimşəyə dönüb

Qaçıram ardınca, Çata bilmirəm

 

Kirpiklərin oxdur, qaşın kamandır, qaşın kamandır

Gözəl məndən üz döndərmə amandır

Həsrətinlə hər zaman, Həsrətinlə hər zaman

Gözüm qaldı bu yollarda ay ala göz

Ala göz, Ala göz, Ala göz

Gözüm qaldı bu yollarda ay ala göz

Daimi bağlantı 1 Şərh

Sən dönsən də mən dönmərəm

Yanvar 8, 2007 at 2:54 səhər (Oxumaq Sözləri, Oxuyan: Şővkət Ələkbərova)

Ay şöhrətim şanım mənim

Halı pərişanım mənim

Küsüb məndən özgələrdən

Məni soruşanım mənim

Sən dönsən də mən dönmərəm

Günəş sönər mən sönmərəm

Əzabından deyinmərəm

Var bölə nişanım mənim

 

Burazda səbir eylə ey yar mehriban gəlirəm

Sənin yolunda fədadır bu cisim o can gəlirəm

Vəfalı bülbülünəm həsrəti camalınla

Çəmən çiçəkləri tək bağrım oldu qan gəlirəm

Mənə təsəlli verən bir sənin xəyalindir

Özgə bir dilbərə halım dəyər bəyan gəlirəm

Behişt ola qürbət genə cəhənnəmdir

Vətən məhəbbəti vermir mənə aman gəlirəm

Mənim bu halımı Vahid nigara tez yetirin

Unutmasın məni o yarı həmzəban gəlirəm

 

Sən gizlədib gül üzünü

Gəl qaratma gündüzümü

Söz eyləyib hər sözümü

Küsüb barışanım mənim

Sən dönsən də mən dönmərəm

Günəş sönər mən sönmərəm

Əzabından deyinmərəm

Var bölə nişanım mənim

Daimi bağlantı Şərh yaz

BAĞA GİRDİM ÜZÜMƏ

Yanvar 8, 2007 at 2:51 səhər (Oxumaq Sözləri)

Bağa girdim üzümə,

Dikən batdı dizimə.

Əyildim çıxartmağa

Yar sataşdı gözümə.

 

Oğlan heyranın olam,

Oğlan ceyranın olam.

Qalarsan qadan alam,

Gedərsən yola salam.

 

Su atdım – yara dəydi,

Əlim divara dəydi.

Dilim ağzım qurusun,

Nə dedim – yara dəydi.

Daimi bağlantı 1 Şərh

Yadıma Sən Düşəndə

Yanvar 8, 2007 at 2:50 səhər (Oxumaq Sözləri, Söz: Hacı Xan Məmmədov)

Dağlara çən düşəndə

Sünbülə dən düşəndə

Ruhum bədəndə oynar

Yadıma sən düşəndə

 

Bu qala daşlı qala,

Cınqılı, daşlı qala,

Qorxuram gec gələsən,

Gözlərim yaşlı qala.

 

Qızıl gül olmayaydı

Saralıb solmayaydı

Bir ayrılıq, bir ölüm

Heç biri olmayaydı

 

Bu qala daşlı qala,

Cınqılı, daşlı qala,

Qorxuram gec gələsən,

Gözlərim yaşlı qala

Daimi bağlantı Şərh yaz

Üzüyümün Qaşı Firuzədəndir

Yanvar 8, 2007 at 2:49 səhər (Oxumaq Sözləri, Oxuyan: Lütfiyar İmanov)

Üzüyümün qaşı firuzədəndir

Könlüm açılmayır bu gün, nədəndir

Yaman gündə dost əlindən bərk yapış

Dünyanın həvəsi keçib gedəndir

 

Bizim bağlar, çöllər xoş bir tamaşa

Sonalar göllərdə gəzərlər qoşa

Necə çətin olsa ömrün yolları

Birlikdə yorulmaz vurarıq başa

 

Bulud gələr, çiskin çilər, çən eylər

Yar yarından ayrı düşsə qəm eylər

Sevgilimdən necə qalım aralı

Bir baxışla qəlbə yüz məlhəm eylər

Daimi bağlantı Şərh yaz

Sürməli Qız

Yanvar 8, 2007 at 2:48 səhər (Oxumaq Sözləri)

Sudan gələn sürməli qız(2)
Çox incidir kuzə seni, bala(2)

Ac camalın şölə salır (2)
Gəlməyəsən gözə seni, bala(2)

Kuzəni boynundan aşır
Saçın dabana dolaşır, bala

Nə geysən sənə yaraşır
Gəlməyəsən gözə səni, bala

Kuzə suyu şərbət olar
Bulaq üstə söhbət olar, bala

Mensiz sənə zəhmət olar
Gəlməyəsən gözə səni, bala

Daimi bağlantı Şərh yaz

Qurban Adına

Yanvar 8, 2007 at 2:15 səhər (Oxumaq Sözləri, Oxuyan: Şővkət Ələkbərova, ُSöz: Süleyman Rüstəm)

Qurban adına, bir sal yadına,

Sənin oduna, yandım bilmədin.

Yetər qüssə, qəm, mən seni hərdən

Könlümə həmdəm sandım bilmədin.

 

Nağarat:

Gərək biləydin, deyib güləydin,

Qurban adına, bir sal yadına,

Senin oduna yandım, bilmədin.

 

Ellər gözəli, məni sevəni,

Şux gözəlləri, dandım, bilmədin.

Ömrümün gülü, kolumun gülü,

Sevdiyim ili, ay gülüm, andım, bilmədin.

 

Nədir bu hicran?

Seni hər zaman,

Əziz mehriban, a gülüm, sandım, bilmədim.

Daimi bağlantı Şərh yaz

Qoy Gülüm Gəlsin Ay Nənə

Yanvar 8, 2007 at 2:10 səhər (Oxumaq Sözləri, Oxuyan: Rəşid Behbudov, ُSöz: Fikrət Əmirov)

Mən aşiqəm zirə sən,

Zəfəransan, zirəsən,

O günə qurban olum,

Sən qapıdan girəsən.

 

Qoy gülüm gəlsin, ay nənə

Qoy yarım gəlsin ay nənə

Qapıda duran oğlana

Bir rəhmin gəlsin, nənə

 

Qarabağın düzü var,

Düzlərində quzu var,

İki könül bir olsa,

Kimin ona sözü var?

 

Qoy gülüm gəlsin, ay nənə

Qoy yarım gəlsin ay nənə

Qapıda duran oğlana

Bir rəhmin gəlsin, nənə

 

Arazam-Kürə bəndəm

Bülbüləm-gülə bəndəm

Dindirməyin, alaram,

Bir şirin dilə bəndəm.

 

Qoy gülüm gəlsin, ay nənə

Qoy yarım gəlsin ay nənə

Qapıda duran oğlana

Bir rəhmin gəlsin, nənə

Daimi bağlantı Şərh yaz

Qara Gilə

Yanvar 8, 2007 at 2:08 səhər (Oxuyan: Alim Qasimov)

Gəlmişəm otağına oyadam səni,

Qara gilə, oyadam səni.

Nə gözəl xalq eyləmiş yaradan səni,

Qara gilə, yaradan səni.

Götürüb mən qaçaram aradan səni,

Qara gilə, aradan səni.

 

Qızıl gül əsdi,

Səbrimi kəsdi,

Sil gözün yaşın, qara gilə,

Ağlama bəs di.

 

Təbrizin küçələri dolan ba dolan,

Qara gilə dolan ba dolan.

Əyər məni sevmirsən, get ayrı dolan.

Nə mənə qız qəhətdir, nə sənə oğlan,

Qara gilə, nə sənə oğlan.

 

Ağac olaydım,

Yolda duraydım,

Sən gələn yerə qara gilə,

Kölgə salaydım.

 

Evimizin qabağı, su gələn arx di,

Qara gilə, su gələn arx di.

Durum çıxım eyvana, yar gələn vaxt di,

Qara gilə, yar gələn vaxt di.

Yarım gəlib çıxmayır, ovqatım təlxdir,

Qara gilə, ovqatım təlxdir.

 

Dərbənd aralı,

Könlüm yaralı,

Bir yar sevmişəm, qara gilə,

Ellər maralı.

Daimi bağlantı Şərh yaz

« Previous page · Next page »