Qoy Gülüm Gəlsin Ay Nənə

Yanvar 8, 2007 at 2:10 səhər (Oxumaq Sözləri, Oxuyan: Rəşid Behbudov, ُSöz: Fikrət Əmirov)

Mən aşiqəm zirə sən,

Zəfəransan, zirəsən,

O günə qurban olum,

Sən qapıdan girəsən.

 

Qoy gülüm gəlsin, ay nənə

Qoy yarım gəlsin ay nənə

Qapıda duran oğlana

Bir rəhmin gəlsin, nənə

 

Qarabağın düzü var,

Düzlərində quzu var,

İki könül bir olsa,

Kimin ona sözü var?

 

Qoy gülüm gəlsin, ay nənə

Qoy yarım gəlsin ay nənə

Qapıda duran oğlana

Bir rəhmin gəlsin, nənə

 

Arazam-Kürə bəndəm

Bülbüləm-gülə bəndəm

Dindirməyin, alaram,

Bir şirin dilə bəndəm.

 

Qoy gülüm gəlsin, ay nənə

Qoy yarım gəlsin ay nənə

Qapıda duran oğlana

Bir rəhmin gəlsin, nənə

Advertisements

Daimi bağlantı Şərh yaz

Nizami

Yanvar 8, 2007 at 2:00 səhər (Oxumaq Sözləri, Oxuyan: Rəşid Behbudov, Oxuyan: Şővkət Ələkbərova)

Hüsnün gözəl ayətləri, ey sevgili canan!

Olmuş bütün aləm də sənin şəninə şayan.

Gel eylə nəvaziş, mənə ver busə ləbindən,

Çünki gözəlin busəsidir aşiqə ehsan.

Sordum ki Könül haradadır? Aldım bu cavabı:

“Heç sorma, tapılmaz onu axtarsa da insan”.

“Rəhm eylə” deyib, sel kimi göz yaşımı tökdüm

Kim, qanım ilə oynama, ey afəti-dövran!

İnsafın əgər varsa, açıq de, bu Nizami,

Sənlə necə rəftar eləsin, ey mahı – taban?

Daimi bağlantı Şərh yaz