Yanvar 26, 2007 at 7:10 axşam (Oxumaq Sözləri)

Yeni Address: http://oxumaq.blogspot.com/

Advertisements

Daimi bağlantı 2 Şərh

Sarı bülbül

Yanvar 18, 2007 at 10:26 axşam (Oxumaq Sözləri, Oxuyan: Şővkət Ələkbərova)

Vətən bağı al əlvandır,

Yox üstündə xarı bülbül,

Ömür sürməli dövrandır,

Səsin gəlsin sarı bülbül,

Səsin gəlsin sarı bülbül,

Sarı bülbül,

Sarı bülbül,

Sarı bülbül,

 

Geyib yaşıl donun çöllər,

Həvəsində açır güllər,

Töküb şirin-şirin dillər,

Gəl oyadaq yarı bülbül,

Gəl oyadaq yarı bülbül,

Yarı bülbül,

Sarı bülbül,

Sarı bülbül,

 

Bülbül sənin işin qandır,

Aşıqlar oduna yandı,

Nədən hər yerin əlvandır,

Köksün altı sari bülbül,

Köksün altı sari bülbül,

Sarı bülbül,

Sarı bülbül,

Sarı bülbül,

 

Oxu quşlar dilə gəlsin,

Xoş nəfəsin zilə gəlsin,

Yarım gülə-gülə gəlsin,

Mən çalanda sazı bülbül,

Mən çalanda sazı bülbül,

Sazı bülbül,

Sazı bülbül,

Sazı bülbül,

 

Daimi bağlantı Şərh yaz

İstə

Yanvar 18, 2007 at 9:34 axşam (Oxumaq Sözləri, Oxuyan: Yusif Savalan, Oxuyan: Şővkət Ələkbərova)

Öz məğrur eşqimdə təmənnasızam, (2)

Bir damla istəsəm, bir ümman istə! (2)

Mən ki, bir dünyalıq baharam, yazam,

Bircə gül istəsəm, gülüstan istə!

Öz məğrur eşqimdə təmənnasızam,

Bir damla istəsəm, bir ümman istə!

Mən ki, bir dünyalıq baharam, yazam,

Bircə gül istəsəm, gülüstan istə!

Mənə ulduz boyda işıq ver desəm, (2)

Sən məndən Günəşli asiman istə! (2)

Haçan bir saatlıq görüş istəsəm,

Sən bütün ömrümü ərməğan istə!

Mənə ulduz boyda işıq ver desəm,

Sən məndən Günəşli asiman istə!

Haçan bir saatlıq görüş istəsəm,

Sən bütün ömrümü ərməğan istə! (2)


Daimi bağlantı Şərh yaz

Mənim əzizlərim

Yanvar 18, 2007 at 9:22 axşam (Oxumaq Sözləri, Oxuyan: Zeynəb Xanlarova)

Neçə eldən obadan,

Hər nəğmən bir qızıl gül,

Azərbaycan diyəndə,

Otlanıb yandı könül

 

Neçə eldən obadan,

Hər nəğmən bir qızıl gül,

Azərbaycan diyəndə,

Otlanıb yandı könül

 

Xoş gördük əzizlərim,

Sizi gördü gözlərim,

Dünyanın xoşbəxtiyəm,

Mənim əzizlərim

 

Xoş gördük əzizlərim,

Sizi gördü gözlərim,

Dünyanın xoşbəxtiyəm,

Mənim əzizlərim

 

Mən yenə ürəyimdə,

Min arzu bitirmişəm,

Bu gözəl gecəmizə,

Nəğmələr gətirmişəm

 

Mən yenə ürəyimdə,

Min arzu bitirmişəm,

Bu gözəl gecəmizə,

Nəğmələr gətirmişəm

 

Xoş gördük əzizlərim,

Sizi gördü gözlərim,

Dünyanın xoşbəxtiyəm,

Mənim əzizlərim

Daimi bağlantı Şərh yaz

Aman ovçu

Yanvar 16, 2007 at 7:28 axşam (Oxumaq Sözləri, Oxuyan: Fidan Hacıyeva)

Aman ovçu, vurma məni,

Mən bu dağın, ay balam, maralıyam,

 

Aman ovçu, vurma məni,

Mən bu dağın, ay balam, maralıyam,

 

Maralıyam, həm yaralı,

Ovçu əlindən, ay balam, yaralıyam

 

Maralıyam, həm yaralı,

Ovçu əlindən, ay balam, yaralıyam

 

Bu dağlarda, maral gəzər,

Ayaqların, ay balam, daşlar əzər

 

Bu dağlarda, maral gəzər,

Ayaqların, ay balam, daşlar əzər

 

Mən yarıma neyləmişəm?

Yarım məndən, ay balam, kənar gəzər

 

Mən yarıma neyləmişəm?

Yarım məndən, ay balam, kənar gəzər

 

Daimi bağlantı Şərh yaz

Sarı gəlin

Yanvar 16, 2007 at 7:14 axşam (Oxumaq Sözləri, Oxuyan: Fidan Hacıyeva)

Saçın ucun hörməzlər

Gülü sulu dərməzlər

Sarı gəlin

 

Saçın ucun hörməzlər

Gülü sulu dərməzlər

Sarı gəlin

 

Bu sevda nə sevdadır

Səni mənə verməzlər

Neynim aman, aman

Neynim aman, aman

Sarı gəlin

 

Bu sevda nə sevdadır

Səni mənə verməzlər

Neynim aman, aman

Neynim aman, aman

Sarı gəlin

 

Bu dərənin uzunu,

Çoban qaytar quzunu, quzunu

Bu dərənin uzunu,

Çoban qaytar quzunu, quzunu

 

Gün ola mən bir görəydim

Nazlı yarımın üzünü

Neynim aman, aman

Neynim aman, aman

Sarı gəlin

 

Gün ola mən bir görəydim

Nazlı yarımın üzünü

Neynim aman, aman

Neynim aman, aman

Sarı gəlin

 

Daimi bağlantı 25 Şərh

Söhbətim sazım

Yanvar 16, 2007 at 7:04 axşam (Oxumaq Sözləri, Oxuyan: Fidan Hacıyeva)

Su atıb döndüm evə

Sən yola düşdün,

 

Su atıb döndüm evə

Sən yola düşdün,

 

Tez qayıdıb gələrəm

Gözlədim, içdim,

Gözlədim, içdim

 

Söhbətim sazım,

Baharım, yazım

 

Söhbətim sazım,

Baharım, yazım

 

Tez qayıt, ürəyimdə

Qalmasın arzum

Qalmasın arzum

 

Evimiz, Eyvanımız,

Olmasın sənsiz

 

Evimiz, Eyvanımız,

Olmasın sənsiz

 

Tez qayıt, gülərimiz

Solmasın sənsiz,

Solmasın sənsiz

 

Söhbətim sazım,

Baharım, yazım

 

Söhbətim sazım,

Baharım, yazım

 

Tez qayıt, ürəyimdə

Qalmasın arzum

Qalmasın arzum

Daimi bağlantı Şərh yaz

Oxu tar

Yanvar 11, 2007 at 10:25 axşam (Oxumaq Sözləri, Oxuyan: Şővkət Ələkbərova, ُSöz: Mikayıl Müşfiq)

Oxumaq:

 

Oxu tar, oxu tar!…

Səsindən nə lətif şerlər dinləyim,

Oxu tar, bir qadar,

Nəğməni su kimi alışan ruhuma çiləyim.

Ey geniş kütlənin şirini, şərbəti,

Alovlu sənəti!

Zilin var, vəsətin, bəmin var;

Sənin də quşların dəmindən ayrılan

Bir özgə dəmin var.

Zilin var, vəsətin, bəmin var;

Sənin də quşların dəmindən ayrılan

Bir özgə dəmin var.

Səni də avara eyləmiş

Dağınıq telli bir “zərəfşan”.

Onunçün Segahın danışır,

Pərişan, pərişan.

O sarı simlərin lisanı

Salmazmı heyrətə insanı?

O sarı simlərin lisanı

Salmazmı heyrətə insanı?

Nağ: Oxu tar, oxu tar!…

Oxu tar, oxu tar!…

Səsindən nə lətif şerlər dinləyim,

Oxu tar, bir qadar,

Nəğməni su kimi alışan ruhuma çiləyim.

Ey geniş kütlənin şirini, şərbəti,

Alovlu sənəti!

Ey geniş kütlənin şirini, şərbəti,

Alovlu sənəti!

 

 

Şer :

Oxu, tar, oxu tar!…

Səsindən ən lətif şerlər dinləyim,

Oxu tar, bir qadar,

Nəğməni su kimi alışan ruhuma çiləyim.

Oxu tar!

Səni kim unudar?

Ey geniş kütlənin acısı, şərbəti,

Alovlu sənəti!

Gözləri qibləyə açılan hasarlı binalar,

Dinləmiş əzəldən səsini.

Papaqlı atalar, çadralı analar,

Ötürmüş sayəndə köksünü:

Düşmüşlər gah şirin, gah acı toruna,

Sevinə-sevinə, qoruna-qoruna.

Çarparaq Çargahın divardan divara,

Yolçunu yolundan eyləmiş avara.

Çalxalanmış dərələr, təpələr,

Səs vermiş səsinə ləpələr.

Oxu tar:

fikrimdə oyansın,

Baharın, Seyidin qəzəli;

Oxu, tar, ruhlansın

Şirvanın, Gəncənin mehriban gözəli!

Damağdan düşənlər,

Ürəyi şişənlər,

İlkbahar seyrinə çıxmayan,

Özünü dağların döşünə yıxmayan

Sinəsi dağlılar,

Vəfasız bir eşqin dağınıq zülfünə bağlılar,

Dəxilin olmuşlar,

Qapında təsəlli bulmuşlar.

Zilin var, vəsətin, bəmin var;

Sənin də quşların dəmindən ayrılan

Bir özgə dəmin var.

Səni də avara eyləmiş

Dağınıq telli bir “zərəfşan”.

Onunçün Segahın danışır,

Pərişan, pərişan.

Səsini dinləmiş

Şahların, xanların sarayı;

Səninlə birlikdə inləmiş

Əsirlər alayı.

Bə’zən də simlərin qəmləri ovudar,

Olardın onların sirdaşı

Sən ey tar!…

Gülləri əməkçi barmaqlar qanından

Rəng alan xalçalar,

Xalçalar üstündə uzanmış

Dodağı qönçələr,

“- Hey, saqi, mədət qıl, soyudu şərabın,

İncitmə könlünü bu xanexərabın!”

Söyləyən tox sözlü şairlər,

Həvəsdən doymayan ac gözlü şairlər:

Nədimlər, Vaqiflər,

Gözəllik sirrinə vaqiflər

Hep səni dinləmiş;

Oxumuş, inləmiş.

İndi də bizimçin oxu, tar!

Səni kim unudar?

Sən qulluq etmədin məscidə, axunda,

Çalışdın, həyatı sevməyin uğrunda.

Çoxları üzünə durdular,

Könlünü qırdılar.

Nə deyim o yekəbaşlara?!

Çaldılar ruhunu daşlara.

Üstündən bir qara yel kimi əsdilər,

Səsini kəsdilər,

Daşlandı çəkənlər nazını,

Böyləcə qırdılar aşığın sazını.

Sən xalqa “gül!” dedin.

“Ey qüssə, öl!” dedin.

Başladı məsciddə mərsiyə.

Sarıqlı çıxınca ərsəyə

Qüssəmiz ölmədi,

Xalqımız gülmədi.

Ağladıq daima, ağladıq,

Ey qədim aşina, ağladıq,

Oxu, tar! Dəyişdi zamana,

Bax indi radio səsini

dağıdır cahana.

Ey tarçı, çal, oxu!

Könlümü al, oxu!

Vur sazı döşünə, ey aşıq!

Qalmamış nə əba, nə qaba, nə sarıq.

Oxu ,tar! Alovlu izlərin

Əcəba, neçə sıx dilbərin

Yasəmən üzünü pul kimi qızartmış?

O sarı simlərin lisanı

Salmazmı heyrətə insanı?

Oxu, tar! Mən səndə

İstənən havanı çala da bilərəm.

Mən səndən bu günün zövqünü

ala da bilərəm.

Sən bu gün silahsan əlimdə,

Səni mən hansı bir hədəfə

İstəsəm, çevirə bilərəm.

Qəlblərdə gizlənən keçmişi

Bir yeni nəğmənin əliylə

Devirə bilərəm!

Oxu, tar!

Fabrikdə, zavodda,

Traktor başında.

Bu saat qarşında

Nə qədər adam var!

Utanma, oxu, tar!

Mə’dənli Bakımın

Pambıqlı Gəncəmin,

İpəkli Şəkimin

Acısı, şərbəti

Alovlu sənəti.

Oxu, tar, oxu, tar!…

Səsindən ən lətif şe’rlər dinləyim.

Oxu, tar, bir qadar!…

Nəğməni su kimi alışan ruhuma çiləyim.

Oxu, tar!

Səni kim unudar?

Ey geniş kütləmin şirini, şərbəti,

Alovlu sənəti!..

Mikayıl Müşfiq

1933-1934

Daimi bağlantı 1 Şərh

Bağımda üzüm qaldı

Yanvar 8, 2007 at 2:59 səhər (Oxumaq Sözləri)

Bağımda üzüm qaldı, üzüm qaldı,

Yemədim üzüm qaldı, üzüm qaldı,

İki əmiqızının(2), a Leyli (2)

Birində gözüm qaldı, a Leyli (2), Hey Hey Hey !

 

Ayağımda məsi var, məsi var

Qızıldan düyməsi var, düyməsi var

Qoymur gedim yanına (2), a Leyli (2)

Bir zalım nənəsi var, a Leyli, a Leyli,  Hey Hey Hey !

 

Əzizim gülüm yansın, gülüm yansın,

Pis adam gülüm yansın, gülüm yansın,

Meni yardan edənin (2), a Leyli (2)

Ağzında dili yansın, a Leyli, a Leyli,  Hey Hey Hey !

 

Bu dərədən qaz gedər, qaz gedər,

Qaqqıldaşar tez gedər, tez gedər,

Tanrıya rəvadırmı (2), a Leyli (2)

Dul kişiyə qız gedə, a Leyli, a Leyli,  Hey Hey Hey !

 

əzizim təzə qarı, təzə qarı,

Dağların təzə qarı, təzə qarı,

Arvadı çox deyingən (2), kişinin (2),

Saqqalı tez ağarır kişinin, kişinin,  Hey Hey Hey !

 

Əzizinəm bu dağa, bu dağa,

El köçübdür bu dağa, bu dağa,

Elə ki, mən dözürəm (2), a Leyli (2),

Rəqib dözməz bu dağa, a Leyli, a Leyli,  Hey Hey Hey !

 

Bağımda üzüm qaldı, üzüm qaldı,

Yemədim üzüm qaldı,

İki əmiqızının(2), a Leyli (2)

Birində gözüm qaldı, a Leyli (2), Hey Hey Hey …. !

Daimi bağlantı Şərh yaz

Azərbaycanım

Yanvar 8, 2007 at 2:57 səhər (Oxumaq Sözləri)

Özün kimi vüqarlıdır uca dağların,

Hüsnünə bir yaraşıqdır yaşıl bağların,

Bizimlə bir başlamışdır gözəl çağların.

Yurdum, yuvam, məskənimsən, Azərbaycanım,

Anam doğma vətənimsən, Azərbaycanım!

 

El bilir ki, tükənməyən sərvətin vardır,

Sinən üstü ağ pambıqlı göy tarlalardır,

Buruqların göy Xəzərdə qatar qatardır,

Yurdum-yuvam, məskənimsən, Azərbaycanım.

Anam doğma vətənimsən, Azərbaycanım.

 

Yurdum-yuvam, məskənimsən, Azərbaycanım.

Anam doğma vətənimsən, Azərbaycanım.

 

Hey! Hey! Azərbaycanım ….

Daimi bağlantı Şərh yaz

Next page »